دستگاه فتوتراپی

قیمت دستگاه فتوتراپی در بازار تهران

دستگاه فتوتراپی و یا دستگاه زردی نوزاد، از جمله دستگاه های رایج در جهت برطرف کردن بیلی روبین غیر مستقیم در خون نوزادان می باشد و این دستگاه به عنوان یکی از دستگ

بیشتر بخوانید